Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Schemat ogranizacyjny
•  Wykaz pracowników PCPR
•  Podstawy Prawne Działania
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny
•  Regulamin Pracy
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kluczborskiego na lata 2002-2010
•  Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006 - 2010
•  Prawnik
•  Psycholog
•  Programy wspólfinansowane ze środków unijnych
  Akty prawne
•  Kodeks Pracy
•  Kodeks Postępowania Administracyjnego
•  Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
•  Ustawa o pomocy społecznej oraz niektóre akty wykonawcze
•  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre akty wykonawcze
  Nabór pracowników
•  Ogłoszenia o naborze
•  Wykaz osób spełniających wymagania formalne
•  Informacja o wynikach naboru
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
•  Dane podstawowe
•  Informacje
•  Dokumenty do pobrania
  PFRON
•  Informacje ogólne
•  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
•  LBA
•  LBK
•  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Sprzęt rehabilitacyjny
•  "Program wyrównywania różnic między regionami"
•  Dokumenty do pobrania
•  Programy realizowane przez Oddział PFRON w Opolu
  Rodziny zastępcze
•  Informacje
•  Artykuły
  Interwencja kryzysowa
•  Informacje
•  Poradnictwo specjalistyczne
  Warsztaty Terapii Zajęciowej
•  Informacje
•  www
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze
•  Informacje
  Informacje o BIP
•  Redakcja
  Zamówienia publiczne
•  Organizacja i przeprowadzenie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego
•  Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów przedsiębiorczości i poszukiwania pracy w ramach projektu "Dobry Start"
•  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Dobry Start
•  Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów socjokulturalnych w ramach projektu Dobry Start
•  Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego
•  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń
•  Kurs pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu „Dobry Start”
Pomoc
Statystyki

223960
od 26 czerwca 2003 r.

Zapraszamy na :

www.pcpr-kluczbork.pl